Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 414 : Cuộc thi tuyển cuối cùng!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 414 : Cuộc thi tuyển cuối cùng!

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3608từ 2014-02-18 11:40:21

Đấu Phá Thương Khung

Chương 414: Cuộc thi tuyển cuối cùng!
Dịch: Lộc_Bẩn(A Bẩn)
Biên dịch và hiệu chỉnh: A Lỳ
Nguồn: 2T
Hôm nay, nhất định là một ngày náo nhiệt nhất trong năm nay của Già Nam học viện. Bởi vì tất cả ánh mắt các đệ tử đều dồn về cuộc thi tuyển của nội viện.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn