Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 371 : Đại Lĩnh thành

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 371 : Đại Lĩnh thành

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4577từ 2014-02-18 11:39:52

Đấu Phá Thương Khung

Chương 371: Đại Lĩnh thành
Dịch: Tiền Như Mạng
Biên: Tiền Như Mạng
Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T
Đại Lĩnh thành, nằm ở tây bắc tỉnh của Gia Mã đế quốc, quy mô này tuy rằng so ra không thể sánh bằng thành trì ở đế đô, nhưng so với Ô Thản Thành lại vẫn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn