Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 365 : Thiên Hỏa Tam Huyền Biến!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 365 : Thiên Hỏa Tam Huyền Biến!

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4292từ 2014-02-18 11:39:46

Đấu Phá Thương Khung

Chương 365: Thiên Hỏa Tam Huyền Biến!
Dịch: SirPMH
Biên: SirPMH
Nguồn: Bàn Long chiến đội-2T
Bên trong sơn động, sau khi liên tiếp hai đạo âm hưởng khẽ rung lên, vượt quá dự tính của Dược Lão, vốn thực lực Tiêu Viêm còn có thể thăng lên một tinh nữa, nhưng lúc
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn