Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 122 : Địa giai đấu kỹ

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 122 : Địa giai đấu kỹ

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 5176từ 2014-02-18 11:36:50

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 122 : Địa giai đấu kỹ : Diễm phân phệ lãng thước
Dịch: A Hoàn
Biên Dịch: A Hoàn
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Không khí trong đại sảnh có chút trầm trọng, vài đạo nhân ảnh ngồi bên trong.... còn có
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn