Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1157 : Vạn Dược sơn mạch.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1157 : Vạn Dược sơn mạch.

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3826từ 2014-02-18 11:45:25

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1157: Vạn Dược sơn mạch.
Dịch: Vân Chiến Thiên
Biên: Blue
Nguồn: Banlonghoi.com
Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm là Vạn Dược Sơn Mạch, vùng núi này là một trong ba điểm đỏ nằm trên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn