Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1151 : Hai cửa ải

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1151 : Hai cửa ải

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3013từ 2014-02-18 11:45:23

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1151: Hai cửa ải
truyện copy từ hagiangpro.com
Dịch: Wind Prince
Biên: Blue
Nguồn: Banlonghoi.com
Địa điểm tổ chức đan hội là bên trong bắc khu, mà nơi đó từ mấy ngày trước đã bị người người chiếm cứ, bởi vậy lúc
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn