Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1133 : Khẩu quyết vô danh.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1133 : Khẩu quyết vô danh.

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3307từ 2014-02-18 11:45:17

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1133: Khẩu quyết vô danh.
Dịch: Kẹo Đắng
Biên: holakame
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội
- Dựng Linh Phấn Trần có chỗ tốt nào?
Trong phòng, ánh mắt Tiêu Viêm sáng quắc nhìn năm hạt phấn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn