Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1128 : Huyết Tinh Yêu Quả.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1128 : Huyết Tinh Yêu Quả.

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3432từ 2014-02-18 11:45:16

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1128: Huyết Tinh Yêu Quả.
Dịch: Kẹo Đắng
Biên: holakame
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội
Giao dịch hội Luyện dược sư ở Thánh Đan thành có danh tiếng rất lớn, không phải ngư long hỗn tạp như ở những giao dịch hội khác.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn