Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1078 : Đấu Tông đỉnh phong

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1078 : Đấu Tông đỉnh phong

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3751từ 2014-02-18 11:44:56

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG đọc truyện mới nhất tại hagiangpro.com

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1078: Đấu Tông đỉnh phong
Dịch: Gold_D_Bi (A Bi)
Biên: Kẹo Đắng
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội
Cốc khẩu chỉ là một thông đạo ước chừng khoảng mấy trượng, tại lối đi ở phía trên vách
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn