Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1069 : Tung tích Thiên Hạt Độc Long Thú

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1069 : Tung tích Thiên Hạt Độc Long Thú

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4311từ 2014-02-18 11:44:52

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1069: Tung tích Thiên Hạt Độc Long Thú
Dịch: Datlucky_way (A Ky)
Nguồn: banlonghoi.com
Việc khu trừ băng chi lực trong cơ thể Tiểu Y Tiên ước chừng làm Tiêu Viêm mất bốn ngay. Trong bốn ngày này hắn đã gần
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn