Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1063 : Lạc Thần Giản

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1063 : Lạc Thần Giản

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4501từ 2014-02-18 11:44:49

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~&~ ------
Chương 1063: Lạc Thần Giản
Dịch: Datlucky_way (A Ky)
Nguồn: banlonghoi.com
Lạc Thần Giản được đặt ở phía bắc của Đan Vực, địa hình ở đó vô cùng phức tạp, cả vùng đất dường như là bị một cây búa lớn bổ ra tạo
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn