Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1035 : Tranh đoạt 'trùng động'

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1035 : Tranh đoạt "trùng động"

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3760từ 2014-02-18 11:44:39

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~ & ~ ------
Chương 1035: Tranh đoạt "trùng động"
Dịch: datlucky_way (A Ky)
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội
Khi đến gần tòa thành đó, một tường thành sâm nghiêm hiện ra trước mắt hai người. Ở ngay dưới cửa thành cao ngất đó, dòng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn