Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 1002 : Huyết Đàm Tiềm Tu!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1002 : Huyết Đàm Tiềm Tu!

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3646từ 2014-02-18 11:44:25

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
------ ~ & ~ ------
Chương 1002: Huyết Đàm Tiềm Tu!
Dịch : nanta
Biên : Túy Thư Cư Sĩ
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội Vọt vào bên trong huyết đàm, cảm giác đầu tiên của Tiêu Viêm chính là năng lượng tinh thuần nồng đậm thật khó mà
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn