Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 957 : Biến cố.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 957 : Biến cố.

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3516từ 2014-02-18 11:44:08

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG

Chương 957: Biến cố.
Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Dịch :dihiep2010 (A Híp)
Biên: dihiep2010 (A Híp)
Nguồn: Bàn Long Hội
Theo thói quen kín đáo thi triển Tam Thiên Lôi Động, Tiêu Viêm thuận lợi né tránh công kích của đầu Lôi Thú kia.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn