Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đạo Quân Chương 126 : Có Người Muốn Giết Ta (1)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 126 : Có Người Muốn Giết Ta (1)

Đạo Quân Dược Thiên Sầu 1718từ 2019-09-13 09:33:47
Chương 126: Có Người Muốn Giết Ta (1)
Thương Thục Thanh: “Chư từng nghe nói tới nơi này, có điều núi sông trong thiên hạ quá nhiều, chắc là nơi người đề thơ từng đi qua, ý cảnh trong thơ khiến ta cũng muốn lúc nào rãnh rỗi đi lĩnh giáo người đề thơ một phen, đợi khi có được địa chỉ sẽ nói với Đạo gia cũng không muộn.”
Ngưu Hữu Đạo ồ một tiếng: “Rảnh rỗi lĩnh giáo?

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn