Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Đại tình hiệp Chương 70 : Sóng yên biển lặng, mối tình xưa

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 70 : Sóng yên biển lặng, mối tình xưa

Đại tình hiệp Đại Phong 4883từ 2014-06-03 11:44:04
Ngũ Tắc Thiên vừa nói tới đây thì Tư Đồ Ngọc đã phi thân nhảy ra.
Chàng xua tay, cao giọng nói :
- Ngũ bằng hữu chẳng cần phải phí nhiều lời. Chẳng lẽ Ngũ bằng hữu đã quên Chưởng môn nhân của quý phái đã có nói ngày hôm nay hai bên cứ việc đem hết sức mình ra giao đấu, không chút lưu tình hay sao?
Sắc Sát Ngũ Tắc Thiên biết Tư Đồ Ngọc tuy còn nhỏ tuổi mà tư chất rất
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn