Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Đại Niết Bàn Quyển 1 - Chương 22 : Boss Đầu Tiên

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 22 : Boss Đầu Tiên

Đại Niết Bàn Khảo Ngư 1546từ 2015-01-28 09:15:23
Tô Xán lập tức hăm hở cầm bút lên bắt đầu giải bài.
Vị giám khảo gầy gò khó tính mang theo một tờ báo mở ra ngồi trên bục
giảng đọc, đám học sinh đang cắm cúi vào bài thi không biết ảnh nhân vật ngoài trang bìa hai mắt bị đục thủng, ông ta nhìn hết tình hình phòng
thi qua "đôi mắt" đó.
Ông ta rất muốn nhìn thấy những khuôn mặt nhăn nhó của đám học sinh, đặc biệt là học
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn