Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Đại Niết Bàn Quyển 1 - Chương 21 : Cuối Cùng Cũng Bắt Đầu

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 21 : Cuối Cùng Cũng Bắt Đầu

Đại Niết Bàn Khảo Ngư 1607từ 2015-01-28 09:15:22
Chuyến xe này tới trường thi Nhất Trung, trên xe đại bộ phận học sinh của Nhất Trung và Nhị Trung,
đều không biết Đường Vũ, nhưng Đường Vũ chào Tô Xán trước, làm y thành
đối tượng ghen tỵ.
- Chào bạn, trùng hợp thế.
Tô Xán cùng cười chào lại.
Người lên xe ngày càng nhiều, Đường Vũ cùng Tô Xán chào hỏi nhau xong,
yên tĩnh đứng đó, mặt hướng về ngoài cửa sổ, không nhìn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn