Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Đại Niết Bàn Quyển 1 - Chương 20 : Trước Giờ Quyết Chiến

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 20 : Trước Giờ Quyết Chiến

Đại Niết Bàn Khảo Ngư 1716từ 2015-01-28 09:15:22
Không chấp hai tên mặt dầy vô lại này, Tô Xán chuyển đề tài:
- Ngày kia thi rồi, bọn mày ôn tập ra sao?
- Có gì mà phải ôn với tập, tao xem qua loa sách vở là được, chỉ có mấy ngày thôi, mày còn đâm đầu vào học làm cái gì, nước đến cổ rồi nhảy sao kịp! Tao thấy đám Vương Uy Uy không tệ, đợi thi xong tìm bọn chúng so
tài, kỹ thuật của bọn nó đáng học tập.
Lưu Duệ khoát
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn