Trang chủ Đô Thị Đô thị dị năng Đại Niết Bàn Quyển 1 - Chương 19 : Cao Thủ

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 19 : Cao Thủ

Đại Niết Bàn Khảo Ngư 1598từ 2015-01-28 09:15:21
- Cứ để tao thử một trận xem, thời gian qua tao cũng luyện tập không ít.
Tô Xán kiên trì nói:
- Đấu với tôi à?
Qua thái độ của Lưu Duệ là Vương Uy Uy đoán ra thực lực của Tô Xán,
nhìn bề ngoài của Tô Xán tuấn lãng, thư sinh có ba phần giống con gái,
bộ dạng hiền lành vô hại chẳng hề giống cao thủ, trực tiếp xua tay:
- Tôi không rảnh dạy người khác ... Xem ra hôm nay không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn