Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Đại Ngụy Cung Đình Chương 1 : Bài Thơ Làm Náo Động Văn Đức Điện

Đại Ngụy Cung Đình

Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

  • Quân Sự

    Thể loại
  • 18-10-2018Ngày đăng
  • 3371 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Bài Thơ Làm Náo Động Văn Đức Điện

Đại Ngụy, từ thời Cơ Thị họ Triệu.
Ngày 19 tháng 2 năm Hồng Đức thứ 16, trong cung Biện Kinh, Đại Lương, hoàng đế Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư sau khi tảo triều về Văn Đức điện nghỉ ngơi.
Vị hoàng đế Đại Ngụy Triệu Nguyên Tư này hai mươi sáu tuổi đăng cơ, đến nay đã tại vị mười sáu năm, đối nội khích lệ dân sinh, cắt giảm lao dịch thuế má, đối ngoại phát binh diệt Tống,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn