Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Đại Minh Vương Hầu Chương 194 : Hư dĩ ủy xà

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 194 : Hư dĩ ủy xà

Đại Minh Vương Hầu Tặc Mi Thử Nhãn 3449từ 2019-06-20 01:18:05
Tiêu Phàm ba người vào sương phòng, sương phòng rất u nhã, bốn phía dựng bằng trúc, bên trong treo tranh cổ bút tích tiền nhân, bốn góc tường để vài chậu mẫu đơn, giữa phòng là bàn gỗ lim, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị.
Chu Lệ ngồi trước vào ghế chủ vị, Tiêu Phàm chúng nhân phân biệt ngồi vào vị trí.
Chu Lệ lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, đứng lên mặt hướng phía nam,
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn