Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng Quyển 1 - Chương 23 : Giao dịch

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 23 : Giao dịch

Quyển 1: Ti Mệnh
Chương 23: Giao dịch
Vừa nói, ông lão họ cảnh vừa nhìn Kha Thiên Lạc. Nếu như người khác thì còn có thể dây dưa, nhưng ông lão họ Cảnh này chính là cường giả mà ngay cả Đồng Tường cũng phải khiếp sợ, căn bản Kha Thiên Lạc không có con đường nào khác ngoại trừ đồng ý. Vả lại, chuyện hoàn trả lại kiếm câu sớm cũng đã nằm trong dự tính của Kha Thiên Lạc.
Bởi

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn