Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng Quyển 1 - Chương 22 : Tranh chấp

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 22 : Tranh chấp

Quyển 1: Ti Mệnh
Chương 22: Tranh chấp
Sau khi trở về từ thí luyện, Hoằng Khương lập tức đi báo lại với người dẫn đầu đoàn người Mộ Lan bộ lạc là Vưu Thành. Nghe Hoằng Khương nói rằng mình bị đoạt đi man khí, mà người đoạt được lại là tộc nhân U Đô bộ lạc. Man khí đối với mỗi bộ lạc cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, man khí không phải vũ khí thông thường có thể sánh được,

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn