Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng Quyển 1 - Chương 22 : Tranh chấp

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 22 : Tranh chấp

Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 22: Tranh chấp

Sau khi trở về từ thí luyện, Hoằng Khương lập tức đi báo lại với người dẫn đầu đoàn người Mộ Lan bộ lạc là Vưu Thành. Nghe Hoằng Khương nói rằng mình bị đoạt đi man khí, mà người đoạt được lại là tộc nhân U Đô bộ lạc. Man khí đối với mỗi bộ lạc cực kỳ quan trọng. Thứ nhất, man khí không phải vũ khí thông thường có thể sánh được, ai cũng mong có nhiều thêm một kiện chứ không muốn ít đi một kiện cả. Thứ hai, số lượng man khí tại mỗi bộ lạc rất ít, cường đại như Phong Tuyết bộ lạc mà số lượng man khí của họ cũng không vượt quá con số hai mươi.

Tuy nhiên do thân phận Hoằng Khương rất đặc thù, dù là tộc trưởng Mộ Lan bộ lạc cũng không đủ tư cách để trách mắng hắn. Bằng là người khác, chỉ sợ đã bị trách phạt thật nặng rồi.

Sau khi Hoằng Khương nói xong thì Vưu Thành lập tức dẫn người đến chỗ U Đô bộ lạc đòi lại man khí.

Đứng trước hung uy của Vưu Thành, Đồng Tường không hề tỏ ra sợ hãi. Tuy nhiên do vấn đề man khí rất trọng đại với mỗi bộ lạc, thế nên Đồng Tường liền hỏi Kha Thiên Lạc:

- Cướp đoạt? Thiên Lạc, thực sự có chuyện này?

Tang Tương - Đọc tiếp truyện tại https://tangthucac.com/dai-la-thien-ton-2-vinh-hang-chi-mong/chuong-23/
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn