Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Đại Đường Tiểu Lang Trung Chương 479 : Ta là tiểu lang trung

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 479 : Ta là tiểu lang trung

Đại Đường Tiểu Lang Trung Mộc Dật 2391từ 2020-05-11 20:43:31
- Ta bao năm qua làm trâu làm ngựa cho ông, chuyện khó khăn khổ cực nào cũng làm, còn ông? Ông bao giờ khen ta một câu chưa, làm sai thì suốt ngày chửi mắng, đã thế muốn truyền tước vị cho đệ đệ ta, ta một lòng một dạ vì cái nhà này, rốt cuộc để một đứa chỉ biết thơ thẩn vẽ vời mấy thứ vô tích sự hưởng lợi sao?
Đỗ Đần rống lên:
- Ông nói xem, là ta có lỗi với ông hay ông
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn