Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Đại Đạo Triêu Thiên Quyển 7 - Chương 92 : Vạn vật nhất kiếm (hạ)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 7 - Chương 92 : Vạn vật nhất kiếm (hạ)

Đại Đạo Triêu Thiên Miêu Nị 2153từ 2019-10-29 19:16:19
Nhưng đây không phải Vạn Vật Nhất Kiếm của ta.
Những lời này là có ý tứ gì?
Hắn mới thừa nhận Tây Lai lĩnh ngộ đồng thời nắm giữ, chính là Thanh Sơn Tông khai phái tổ sư lưu lại Vạn Vật Nhất Kiếm chân nghĩa, vì sao lúc này lại nói như vậy?
Phố dài tĩnh lặng im ắng, bầu trời cũng không có âm thanh, bởi vì mưa tạnh, mây cũng không hề động, mọi người thậm chí không dám
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn