Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Đại Đạo Triêu Thiên Quyển 4 - Chương 122 : Phong ba ác

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 4 - Chương 122 : Phong ba ác

Đại Đạo Triêu Thiên Miêu Nị 2784từ 2018-10-24 20:05:45
Cái chết của Bùi đại tướng quân trực tiếp thay đổi thế cuộc thiên hạ.
Tần quốc thiết kỵ liên tục đánh tan mấy đạo phòng ngự của Sở quốc quân đội, rất nhanh đã qua Bạch Hà quận, đô thành thấy ở xa xa.
Đại quân sở dĩ đột tiến thuận lợi như thế, ngoại trừ quân Tần thực lực quá mạnh, quân Sở sức chiến đấu không đủ ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu.
——
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn