Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Đại Đạo Triêu Thiên Chương 1 : Cấm ba ngàn dặm

Đại Đạo Triêu Thiên

Tác giả: Miêu Nị

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 31-10-2017Ngày đăng
  • 2073 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Cấm ba ngàn dặm

Đại Đạo Triêu Thiên Miêu Nị 2073từ 2017-10-31 23:05:25
Phía nam Triêu Thiên đại lục, một mảnh núi xanh trùng điệp trải dài mấy ngàn dặm, mấy trăm ngọn núi quanh năm ẩn mình trong mây mù.
Đại phái tu hành đệ nhất thiên hạ Thanh Sơn Tông nằm ở chỗ này, người bình thường cực kỳ khó chứng kiến hình dáng.
Ngoài thanh sơn rải rác một vài thôn trấn bình thường, trong đó một tòa trấn nhỏ nằm ở khâu lăng nơi giải đất tây nam, bởi vì trong
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn