Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Cửu Tinh Bá Thể Quyết Chương 4628 : Long Trần Phạm Thiên Chi Lộ

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 4628 : Long Trần Phạm Thiên Chi Lộ

Chương 4626: Long Trần Phạm Thiên chi lộ

Thần âm tại Long Trần trong óc khuấy động, thế nhưng lần này, Long Trần rõ ràng phát hiện, Đại Phạm Thiên kinh âm điệu đã biến.

Lúc này Đại Phạm Thiên kinh, ngoại trừ thần thánh uy nghiêm ngoại, càng mang theo một loại nhu hòa cùng trầm trọng, đó là một loại nhuận vật vô thanh cảm xúc.

Ban đầu ở thần trong điện, Long Trần chỉ

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn