Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Cửu Tinh Bá Thể Quyết Chương 4625 : Thất Tinh Trảm Nguyệt

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 4625 : Thất Tinh Trảm Nguyệt

Chương 4623: Thất tinh Trảm Nguyệt

“Oanh ”

Long Trần làm cho ngưng tụ ra tinh thần Liên Hoa, bị nhất kích xuyên thủng, tại Cửu Tinh đệ tử công kích đến, Long Trần tự nghĩ ra một chiêu này, căn bản không có bất luận cái gì uy lực.

“Oanh oanh oanh…”

Ngũ viên tinh thần, một khỏa một khỏa nện ở Long Trần trên người, Long Trần đem hết toàn lực ngăn

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn