Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Cửu Tinh Bá Thể Quyết Chương 4620 : Cửu Tinh Thí Luyện

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 4620 : Cửu Tinh Thí Luyện

Chương 4618: Cửu Tinh thí luyện

“Ô…ô…n…g ”

Hư không vặn vẹo, Long Trần bị Đỉnh Càn Khôn trực tiếp dẫn tới một mảnh hoang vắng chi địa.

Đem làm đặt chân cái mảnh này hoang vắng chi địa, Long Trần cảm giác trong lòng mãnh liệt xiết chặt, một cỗ bi thương chi ý xông lên đầu.

Nơi này là một mảnh huyết sắc thế giới, huyết sắc tường thành,

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn