Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Cửu quỷ bát mã đao Chương 14 : Viên Quang là ai?

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 14 : Viên Quang là ai?

Cửu quỷ bát mã đao Vương Triệu Anh 3503từ 2014-06-03 13:48:04
Suốt ba tháng trời, Văn Chí Hồng đã luyện thành công hai chiêu của Cửu Quỷ Bát Mã Đao. Hôm đó gã hoan hỷ nói với Từ Huyền :
- Đại sư! Tại hạ nghĩ rằng với công lực hiện giờ có thể tạm thời đối phó với Viên Quang được rồi...
Từ Huyền đại sư vui vẻ nói :
- Xin chúc mừng, chúc mừng thí chủ. Thí chủ có thể biểu diễn cho bần tăng xem tuyệt kỹ được chăng?
Vừa
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn