Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi Chương 36 : Kết thúc

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 36 : Kết thúc

Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi Thiên Tầm 2864từ 2016-05-21 15:12:27
Ca ca nói: “Sau này muội phải quản chuyện của Vương phủ, làm sao có thời giờ xử lý cửa hàng, không bằng mua thêm vài chục người giúp quản lí, giống như trang viên vậy, mọi thứ, đều có người trông coi.”
Nàng suy tính nửa ngày, mới quyết định tìm người lương thiện thạo việc đồng áng , trước tiên trong viện thử trồng dược liệu đắt giá, nếu có thể thành công, về sau trang viên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn