Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Cổ Chân Nhân Quyển 1 - Chương 300 : Giao dịch không thành (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 300 : Giao dịch không thành (2)

Cổ Chân Nhân Cổ Chân Nhân 1758từ 2019-06-08 22:12:39
Giao dịch không thành (2)
Giao dịch không thành (2)
tangthucac.com
Chương 300: Giao dịch không thành (2)

Nhóm dịch: Fulybook

Nguồn: Truyện YY

Phương Nguyên lắc đầu chẳng nói chẳng rằng, ý muốn bỏ đi.

Lão cắn răng lần nữa rồi nói: "Năm mươi vạn!"

"Vậy thì còn đỡ. Sáu mươi tám vạn thì bí phương về tay ông ngay." Phương Nguyên thản nhiên nói.

Ông

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn