Trang chủ Đô Thị Dị thuật siêu năng Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Chương 933 : Đánh bại

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 933 : Đánh bại

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Sát Trư Đao 1640từ 2019-07-12 12:13:54
Chương 933
Đánh bại
-------------------------
Diệp Hạo cũng không phân rõ cái nào là Bản Tôn, cái nào là Huyễn Ảnh?
Bởi vậy hắn bắt đầu vận dụng Đạo Tâm.
Đạo Tâm có thể thấy rõ tất cả hư ảo.
Sau khi hai con ngươi của Diệp Hạo xuất hiện kim sắc quang trạch, trên trăm đạo thân ảnh của Trác Tinh Nhi có 99 đạo thân ảnh từ thực

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn