Trang chủ Đô Thị Dị thuật siêu năng Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Chương 2352 : Rời Khỏi Tiểu Thế Giới

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 2352 : Rời Khỏi Tiểu Thế Giới

Chung Cực Toàn Năng Học Sinh Sát Trư Đao 1517từ 2019-08-19 18:47:40
Rời Khỏi Tiểu Thế Giới
----------------------
- Ta cảm thấy ngươi không nên biết thì tốt hơn.
Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn nói.
- Không có việc gì, ta tiếp nhận nổi.
Triệu Kim Kiếm trịnh trọng nói.
Diệp Hạo vẫn lắc đầu.
- Ngươi đừng biết.
Triệu Kim Kiếm còn muốn nói gì nữa thì Triệu Vị Ương đã chen ngang.
- Triệu Kim Kiếm, chuyện này ngươi không

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn