Trang chủ Kỳ Huyễn Kiếm cùng ma pháp Chiến Tranh Vị Diện Chương 1 :

Chiến Tranh Vị Diện

Tác giả: Lam Phuc

  • Kỳ Huyễn

    Thể loại
  • 04-06-2019Ngày đăng
  • 1068 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1

Chiến Tranh Vị Diện Lam Phuc 1068từ 2019-06-04 11:59:35
Chiến Tranh Vị Diện! ( Hạ vị Diện, Trung Vị Diện, Cao vị Diện, Đỉnh Vị Diện, Siêu Vị Diện,Đế Vị Diện, Thánh Vị Diện,Thần Vị Diện...).
Bao gồm tám cấp bậc vị diện, đó là những vị diện mà Nhân tộc từng biết được, và đạt tới.
Còn có càng cao hơn nữa hay không thì vẫn chưa có ai đạt tới, bởi vì mấy trăm triệu năm tới nay lịch sử ghi chép lại Nhân Tộc chỉ suất hiện
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn