Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Binh Lâm Thiên Hạ Chương 718-1 : Cha con Khương thị (1)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 718-1 : Cha con Khương thị (1)

Binh Lâm Thiên Hạ Cao Nguyệt 1503từ 2018-04-12 18:31:33
Khương Quýnh vài ngày trước đã sớm quay về Tây Lương, y trình lên thư tay của Lưu Cảnh gửi cho Khương Vương Nam Cung Tác, có thể nhìn ra Nam Cung Tác đối với nội dung trong thư không vui vẻ gì mấy, theo đó liền lạnh nhạt với Khương Quýnh, lệnh y về nhà nghỉ ngơi, rồi âysau đó không còn tin tức nào nữa.
Nhà của Khương Quýnh ở trong nội thành Trương Dịch, huyện Trường Dịch cũng là vương
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn