Trang chủ Thanh Xuân Truyện Teen Bay Qua Năm Xưa Chương 6 : Chương 6+7

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 6 : Chương 6+7

Bay Qua Năm Xưa Thẩm Nam Tịch 1697từ 2014-07-19 16:26:20
Vào tháng Bảy, Đào Kỳ tới Thượng Hải làm trợ lý thiết kế sư cho một công ty thiết kế. Mỗi ngày đều đi tới công trường ra sức hò hét, chạy đôn chạy đáo tại nơi thi công, lấy công việc vùi lấp đi nỗi đau.
Cô để lại
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn