Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Bất Diệt Kiếm Thể Quyển 6 - Chương 38 : Chân chính bất hủ (Đại Kết Cục)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 6 - Chương 38 : Chân chính bất hủ (Đại Kết Cục)

Bất Diệt Kiếm Thể Thập Bộ Hành 3948từ 2014-04-26 09:57:44

Chương 38: Chân chính bất hủ (Đại Kết Cục)

- Vạn vật sinh rồi trưởng thành, là Đạo Pháp tự nhiên... Trong lòng Lục Thanh chấn động, trên mặt lộ vẻ bừng ngộ. - Đạo Tề Thiên, lão đã vi phạm mệnh số của Hỗn Độn. Hỗn Độn không tranh, dùng mệnh số chưởng quản thế giới Đại Đạo, cương trực công chính. Đạo
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn