Trang chủ Khoa Huyễn Tinh tế văn minh Bạo Thần Chương 29 : Mới tới bị lừa!.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 29 : Mới tới bị lừa!.

Bạo Thần Giải Tử Ca 3634từ 2014-05-25 00:39:41

Bạo Thần

Tác Giả: Giải Tử Ca
Chương 29: Mới tới bị lừa!.
Convert: MinhChu
Dịch: MinhChu
Nguồn: Xung Thiên Lâu - kiemhieplau
Như vậy lớn mật tìm cách mà vượt qua quy cách, không tận lực khống chế đấu khí, mà chỉ ngủ say theo hô hấp tự nhiên đấu khí chậm rãi bắt đầu
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn