Trang chủ Huyền Bí Trinh Thám Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm Chương 1 : Phần 1

Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm

Tác giả: Huyền Nghi

  • Huyền Bí

    Thể loại
  • 05-06-2018Ngày đăng
  • 1616 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Phần 1

Thành phố K bốn mùa như xuân, sáng sớm mùa đông cũng không có quá lạnh. Bốn giờ, trời còn chưa kịp sáng, Vương Đông Mai đã chạy vòng quanh công viên. Làm nhân viên vệ sinh trong công viên, bà đã làm việc ở đây trong bảy năm, mặc dù công việc khổ cực thu nhập cũng không nhiều nhưng đối với người trình độ học vấn không cao cần cù hơn nửa đời người, cũng không có năng lực chuyên môn gì
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn