Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Bạch Cốt Đạo Cung Quyển 1 - Chương 13 : Phong Lăng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 13 : Phong Lăng

Bạch Cốt Đạo Cung Thân Vẫn Chỉ Tiêm 2632từ 2019-10-14 09:09:57
Dịch giả: Hoa Gia Thất Đồng
Phong Lăng không hề sợ hãi, lớn tiếng nói: “Đổ máu? Đổ máu, giết chóc gì chứ? Là đám người dưới chân núi sao? Ta há lại sợ bọn họ?!”
Thanh Dương Tử không nói gì thêm. Y định thần nhìn thanh lệnh kiếm trắng bằng gỗ. Chỉ thấy trong đôi mắt của y lóe lên hai đốm sáng tựa như ánh chớp, thanh lệnh kiếm bạch mộc liền vụt sáng, vằng vặc quang hoa.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn