Lão Thiên Thúc Thúc Kim Cương

Lão Thiên Thúc Thúclevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 1139282 từNgày bắt đầu: 1369 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2018:
    47942 lượt đọc
    Một thám tử tư có được huyết mạch bị ô uế, trong nhà lại nuôi dưỡng một đại la lỵ cũng có huyết mạch ô uế tương tự như mình, trong những sự kiện linh dị thần bí của phương đông lẫn phương tây xen...
    Kết cục  ·  01-01-1970: 08:00:07