Văn Mặc Kim Cương

Văn Mặclevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 1295250 từNgày bắt đầu: 3661 ngày

Truyện mới cập nhật

Tất cả truyện (1)

  • 2014~Hiện tại
    27071 lượt đọc
    Cảnh giới tu luyện của Linh Kiếm Sư phân ra bảy tầng lớn, gồm: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh. Trong đó Dưỡng Kiếm có chín tầng, từ cảnh giới Kiếm Mạch thì mỗi cảnh giới phân ra...
    Quay về đảo  ·  01-01-1970: 08:00:20