Đạt Oa Kim Cương

Đạt Oalevel2

...
Số truyện: 3Số từ: 358801 từNgày bắt đầu: 3627 ngày

Truyện mới cập nhật

  • Năm Tuyên Công thứ tám - Người Tấn bắt được gián điệp nhà Tần. Khảo thích Đường - Lục Đức Minh có nói: “Điệp là ngược lại với Đồ, thêm Gián. Nay gọi là mật thám.”. Tứ Nha, nữ, mười sáu tuổi, chuyên ẩn núp...
    Chương 10  ·  01-01-1970: 08:00:15

Tất cả truyện (3)