Dạ Thu Kim Cương

Dạ Thulevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 33607 từNgày bắt đầu: 3633 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2014:
    1160 lượt đọc
    Tác giả Dạ Thu đã gửi đến bạn đọc một truyện mới với nhiều tình tiết đầy và những bất ngờ thú vị; không phải là truyện với quá nhiều chi tiết ảo tưởng mà là truyện với những nhân vật lẫn cách xây dựng...
    Chương 6  ·  01-01-1970: 08:00:16