Lâm Tinh Kim Cương
Trang cá nhân

Lâm Tinhlevel2

Trong cuộc sống hiện thực, tôi chỉ là hạt bụi nhỏ nhoi.Trong thế giới tiểu thuyết của mình, tôi vẽ nên mọi số phận....
Số truyện: 1Số từ: 74181 từNgày bắt đầu: 1383 ngày

Truyện mới cập nhật

Tất cả truyện (1)