Thu Thủy Y Nhân Kim Cương

Thu Thủy Y Nhânlevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 148090 từNgày bắt đầu: 3636 ngày

Tất cả truyện (1)

  • 2014~2014:
    6492 lượt đọc
    “Làm cảnh sát hay không làm cảnh sát?”“Không làm.”“Học kinh tế hay không học kinh tế?”“Không học.”“Chọn một trong hai.”“Học kinh tế.” Người nọ nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu không thể làm gì.“Vào Đảng hay không vào Đảng?”“Không vào.”“Kết hôn hay không kết hôn?”“Không...
    Chương 59  ·  01-01-1970: 08:00:11