Tặc Đạo Tam Si Kim Cương

Tặc Đạo Tam Silevel2

...
Số truyện: 1Số từ: 776972 từNgày bắt đầu: 3652 ngày

Truyện mới cập nhật

Tất cả truyện (1)

  • 2014~Hiện tại
    39743 lượt đọc
    Trò ChơiVõng Du776.972 từ
    Nhân vật chính Trương Nguyên, xuyên qua đến năm Vạn Lịch thứ bốn mươi, một lòng muốn sống cuộc sống nhàn nhã phong lưu nhưng không ngờ lại cứu nước.(Vạn Lịch: niên hiệu của Vua Thần Tông thời Minh, Trung Quốc, 1573-1620)Đây là một câu...
    Kinh biến Tụ Bảo Môn (2)  ·  01-01-1970: 08:00:23